Oslavy

Zorganizujeme pre Vás rôzne firemné akcie,rodinné oslavy, posedenia, svadby alebo smútočné kary. Naša kapacita pre akcie je až cca 100 osôb, kapacita celej reštaurácie
je 150 osôb a v letných mesiacoch máme otvorenú terasu s detským ihriskom
s kapacitou 70 osôb.